فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 09:09:40 +0330fa پازل http://www.faratab.com/news/3926/%D9%BE%D8%A7%D8%B2%D9%84 Sat, 03 Sep 16 17:32:18 +0430 پازل
نوشته حسن آذری

]]>
پشتِ حنجره http://www.faratab.com/news/3925/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%90-%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87 Fri, 26 Aug 16 14:20:11 +0430 پشتِ حنجره

]]>
برف http://www.faratab.com/news/3521/%D8%A8%D8%B1%D9%81 Tue, 09 Aug 16 12:55:26 +0430 برف
برف که بیاد من میرم، میرم "پری ". تو قالی میبافی؟ نه مادر جون، برف کجا بود، آسمون خشکیده، گفتن تا آخرِ این زمستون شاید یه قطره بارونم نیاد. مادر جون، من قصه نویسم، قالی بلد نیستم ببافم.

]]>
نوستالژی در آینده http://www.faratab.com/news/3332/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Tue, 02 Aug 16 15:37:10 +0430 نوستالژی در آینده
چه می شد می توانستم صد سال، دویست سال، هزار سال بعد را می دیدم؟ مثل اصحاب کهف می خوابیدم و وقتی چشمانم را باز می کردم می دیدم که در آینده بسیار دور هستم. مدتی بود که این موضوع خیلی فکرم را مشغول کرده بود. آینده چه جوری می تونه باشه؟

]]>
مثلاً یک نامه http://www.faratab.com/news/3312/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A7%D9%8B-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 Sat, 30 Jul 16 22:46:53 +0430 مثلاً یک نامه
ببین دوباره چطور شد، دوباره توی حرفهایم به تو گم شدم، دوباره توی نامه ام باد وزید، دوباره زمین و زمانم به هم ریخت. خوب چکار کنم؟ دست خودم که نیست، شاید تقصیر تو باشد که آنقدر می شود همه جایِ دنیا دوستت داشت.

]]>
هیچ وقت عاشقم شدی؟ http://www.faratab.com/news/2849/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D9%85-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%9F Wed, 13 Jul 16 17:05:02 +0430 هیچ وقت عاشقم شدی؟
یادته یه بار بهت گفتم هر بار که دلم میشکنه، یه تیکه از روحم گم میشه؟ یادته بهت گفتم که دلمو نشکون، روحم کوچیک میشه و آدمی که روحش کوچیک باشه، نمیتونه هیچ کارِ درست و درمونی انجام بده؟

]]>
مترسک! http://www.faratab.com/news/2575/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DA%A9%21 Thu, 30 Jun 16 13:35:03 +0430 مترسک!

]]>
بام تهران http://www.faratab.com/news/2419/%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 19 Jun 16 21:41:30 +0430 بام تهران
چراغا روشنه اما حالا می دونم که اصل قصه اون جاییه که چراغ خاموش. میدونی؛ شبا وقتی چراغ ُ خاموش می کنم و دراز می کشم، تازه اصل قصه، پشت پلکام شروع میشه.

]]>