فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 09:48:43 +0330fa آغاز ریاضت‌های اقتصادی در اقلیم کردستان عراق با پیشمرگ‌ها http://www.faratab.com/news/7063/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7- Sat, 16 Dec 17 23:26:04 +0330 آغاز ریاضت‌های اقتصادی در اقلیم کردستان عراق با پیشمرگ‌ها
در حالی که بغداد برای کاهش سهمیه اربیل در بودجه از ۱۷ به ۱۲.۶۷ درصد تلاش می‌کند، دولت اقلیم کردستان عراق به دنبال راه‌حل‌هایی برای کاهش هزینه‌ها جهت پرداخت حقوق کارمندان است و اولین اقدام ریاضتی اربیل نیز طبق اعلام وزارت پیشمرگ‌ها کاهش یک سوم حقوق این نیر

]]>
آیا بارزانی در حال فکر کردن به استعفا است؟ http://www.faratab.com/news/6733/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 17 Oct 17 11:49:05 +0330 آیا بارزانی در حال فکر کردن به استعفا است؟
تحلیلی در خصوص تحولات جاری در اقلیم کردستان

]]>
درگیری نیروهای حشد شعبی عراق با پیشمرگ‌ های کرد http://www.faratab.com/news/5441/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Fri, 27 Jan 17 17:00:01 +0330 درگیری نیروهای حشد شعبی عراق با پیشمرگ‌ های کرد
مقامات کردستان عراق از حمله شبه نظامیان حشد شعبی به نیروهای پیشمرگ در سنجار خبر دادند و تاکید کردند در صورت تکرار این امر دست به متقابله به مثل خواهند زد.

]]>
عراق پس از داعش: آبستن درگیری های بیشتر http://www.faratab.com/news/4667/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%3A-%D8%A2%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1 Fri, 18 Nov 16 19:49:59 +0330 عراق پس از داعش: آبستن درگیری های بیشتر
در مناطق مورد مناقشه در بخش های شمالی استان دیاله، بخش های شرقی استان نینوا، و شهر کرکوک که پس از عقب نشینی ارتش عراق به تصرف کامل نیروهای کرد درآمد، تنش ها بخصوص بین اعراب و کردها در حال افزایش است.

]]>
وزیر دفاع عراق: پیشمرگه وارد شهر موصل نمی شود http://www.faratab.com/news/3051/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%3A-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 23 Jul 16 02:50:02 +0430 وزیر دفاع عراق: پیشمرگه وارد شهر موصل نمی شود

]]>
دیدار وزیر دفاع کانادا با مسعود بارزانی http://www.faratab.com/news/2841/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C Wed, 13 Jul 16 07:45:03 +0430 دیدار وزیر دفاع کانادا با مسعود بارزانی
دولت لیبرال کانادا از زمان به قدرت رسیدن به عنوان یکی از حامیان اصلی حکومت اقلیم کردستان عراق در مبارزه با نیروهای داعش محسوب می شود. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا تصمیم به افزایش نیروهای کانادای از 69 به 200 نفر در کردستان عراق گرفته است.

]]>
امضای نخستین پروتکل رسمی همکاری نظامی بین آمریکا و حکومت اقلیم کردستان عراق http://www.faratab.com/news/2820/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Tue, 12 Jul 16 15:53:04 +0430 امضای نخستین پروتکل رسمی همکاری نظامی بین آمریکا و حکومت اقلیم کردستان عراق
امروز صبح به شکل رسمی ایالات متحده آمریکا و اقلیم کردستان عراق پروتکل رسمی نظامی و کمک مالی امضاء کردند.

]]>
از تهدید پوتین تا پیشروی پیشمرگان کُرد واعراب علیه داعش http://www.faratab.com/news/2136/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4 Sun, 29 May 16 15:59:35 +0430 از تهدید پوتین تا پیشروی پیشمرگان کُرد واعراب علیه داعش

]]>
روایت دخترسوئدی از مصائب زندگی تحت سلطه داعش http://www.faratab.com/news/381/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4--- Wed, 24 Feb 16 15:59:58 +0330 در سوئد همه چیز داشتیم و در اینجا هیچ چیز، نه آب داشتیم و نه برق. هیچ پولی هم نداشتم. زندگی خیلی سخت بود.

]]>