فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Oct 21 03:40:14 +0330fa آغاز رقابت محمود دولت‌آبادی با نویسنده سوئیسی http://www.faratab.com/news/8410/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C Sun, 27 May 18 21:00:01 +0430 آغاز رقابت محمود دولت‌آبادی با نویسنده سوئیسی
اردیبهشت با توجه به برگزاری نمایشگاه کتاب، فروش رضایت‌ بخشی را برای ناشران و کتابفروشان رقم زد و کتاب‌های «طریق بسمل شدن» و «هنر خوب زندگی کرد» پرفروش‌ترین آثار این ماه بودند.

]]>
جدا کردن ناشران کمک‌آموزشی از نمایشگاه کتاب http://www.faratab.com/news/7824/%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8 Mon, 23 Apr 18 22:35:01 +0430 جدا کردن ناشران کمک‌آموزشی از نمایشگاه کتاب
عباس جهانگیریان با پیشنهاد جدا کردن ناشران کمک‌آموزشی از نمایشگاه کتاب، می‌گوید: کسانی که سراغ این کتاب‌ها می‌روند به غرفه‌های عمومی سر نمی‌زنند و فقط ترافیک ایجاد می‌کنند. از طرف دیگر این ناشران با در اختیار داشتن فضای صوتی نمایشگاه، آن‌جا را از فضای فره

]]>
نوستالژی در آینده http://www.faratab.com/news/3332/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Tue, 02 Aug 16 15:37:10 +0430 نوستالژی در آینده
چه می شد می توانستم صد سال، دویست سال، هزار سال بعد را می دیدم؟ مثل اصحاب کهف می خوابیدم و وقتی چشمانم را باز می کردم می دیدم که در آینده بسیار دور هستم. مدتی بود که این موضوع خیلی فکرم را مشغول کرده بود. آینده چه جوری می تونه باشه؟

]]>
مثلاً یک نامه http://www.faratab.com/news/3312/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A7%D9%8B-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 Sat, 30 Jul 16 22:46:53 +0430 مثلاً یک نامه
ببین دوباره چطور شد، دوباره توی حرفهایم به تو گم شدم، دوباره توی نامه ام باد وزید، دوباره زمین و زمانم به هم ریخت. خوب چکار کنم؟ دست خودم که نیست، شاید تقصیر تو باشد که آنقدر می شود همه جایِ دنیا دوستت داشت.

]]>
هیچ وقت عاشقم شدی؟ http://www.faratab.com/news/2849/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D9%85-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%9F Wed, 13 Jul 16 17:05:02 +0430 هیچ وقت عاشقم شدی؟
یادته یه بار بهت گفتم هر بار که دلم میشکنه، یه تیکه از روحم گم میشه؟ یادته بهت گفتم که دلمو نشکون، روحم کوچیک میشه و آدمی که روحش کوچیک باشه، نمیتونه هیچ کارِ درست و درمونی انجام بده؟

]]>
نوشتن ریشه در ژرفایی دیگر دارد http://www.faratab.com/news/2241/%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%B1%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Mon, 06 Jun 16 17:48:23 +0430 نوشتن ریشه در ژرفایی دیگر دارد
آنچه مرا در طول سالیان به نوشتن واداشته این احساس است که چیزی هست که نیازمند گفته‌شدن است، و اینکه اگر من برای بیان‌اش نکوشم این خطر هست که هرگز گفته نشود. تصور من از خودم بیشتر نویسنده‌ای موقتی برای گفتن چیزهای گفته‌نشده ست تا نویسنده‌ای برجسته و حرفه‌ای

]]>