فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:03:09 +0330fa احداث پایگاه نظامی جدید آمریکا در شمال سوریه http://www.faratab.com/news/10090/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Sat, 07 Sep 19 13:40:02 +0430 احداث پایگاه نظامی جدید آمریکا در شمال سوریه
یک هفته پیش نیروهای آمریکایی حاضر در سوریه یک پایگاه بزرگ نظامی جدید در نزدیکی شهر "الدرباسیه" در حومه استان الحسکه که به مرزهای مشترک این کشور با ترکیه نزدیک است ، احداث کرده است.

]]>
ترکیه و تلاش برای حمله به شرق فرات http://www.faratab.com/news/9076/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA Thu, 20 Dec 18 05:06:27 +0330 ترکیه و تلاش برای حمله به شرق فرات
اعلام رئیس جمهور ترکیه به انجام عملیات نظامی قریب الوقوع علیه کردستان سوریه / هشدار آمریکا به ترکیه در مورد حمله به شمال سوریه / واکنش نیروهای کرد سوری به مقابله علیه تهاجم ترکیه

]]>
تحول در چالش‌های دیپلماتیک ترکیه http://www.faratab.com/news/6358/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87- Sat, 24 Jun 17 02:50:48 +0430 تحول در چالش‌های دیپلماتیک ترکیه
به نظر می‌رسد همچنان که رهبری ترکیه به طور فزاینده‌ای از طرف متحدان سنتی‌اش طرد می‌شود، آنکارا وسوسه شده‌ تا در نقشی منطقه‌ای و باورناپذیر پناه بگیرد.

]]>
چرا خاورمیانه نباید به آمریکا اعتماد کند؟ http://www.faratab.com/news/4399/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 30 Oct 16 00:27:40 +0330 چرا خاورمیانه نباید به آمریکا اعتماد کند؟
از هنگامی که ایالات متحده جنگ در خاورمیانه را آغاز کرده، عادت داشته که یک مدت نیروهای محلی هر منطقه را به عنوان نایبان و مجریان خود استخدام کرده و سپس به محض اینکه نیازش به آنان مرتفع شد، آنها که در وضعیت انگشت‌نمایی پیدا کرده اند را به حال خود رها می‌کرد

]]>
مبارزین کُرد عامل احیای قدرت آمریکا در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/2224/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Sun, 05 Jun 16 23:53:20 +0430 مبارزین کُرد عامل احیای قدرت آمریکا در خاورمیانه
دستگاه سیاست خارجی آمریکا با اتخاذ سیاست همکاری و حمایت از کردها در سوریه و عراق، در پی تثبیت جایگاه در منطقه خاورمیانه و بازسازی چهره خود در سطح بین‌المللی است.

]]>