فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 22 Sep 20 05:00:36 +0330fa نبرد بایدن و ساندرز بر تخت پادشاهی دموکراتها http://www.faratab.com/news/11303/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7 Tue, 10 Mar 20 01:52:04 +0330 نبرد بایدن و ساندرز بر تخت پادشاهی دموکراتها
الان نبرد بین بایدن و ساندرز است و حزب دموکرات نه تنها میان این دو انتخاب می‌کند بلکه انتخاب میان دو سیاست حزب را برای چهار سال یا بیشتر رقم میزند.

]]>
آیا امروز در سه‌شنبه بزرگ، از رقیب دونالد ترامپ رونمایی می‌شود؟ http://www.faratab.com/news/11285/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Tue, 03 Mar 20 06:36:41 +0330 آیا امروز در سه‌شنبه بزرگ، از رقیب دونالد ترامپ رونمایی می‌شود؟

]]>
استیضاح ترامپ و شانس بزرگ وارِن http://www.faratab.com/news/10672/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%90%D9%86- Sun, 06 Oct 19 16:25:43 +0330 استیضاح ترامپ و شانس بزرگ وارِن

]]>
بایدن، وارن و سندرز؛ رقیب ترامپ کیست؟ http://www.faratab.com/news/10295/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D8%9B-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 15 Sep 19 19:46:50 +0430 بایدن، وارن و سندرز؛ رقیب ترامپ کیست؟
طی چند هفته گذشته ، سه نفری که بیشترین شانس را برای نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 دارند، از سایر نامزد های این حزب متمایز شده اند: جو بایدن ، معاون رئیس جمهور پیشین ، سناتور الیزابت وارن و سناتور برنی سندرز.

]]>
حزب دموکرات، عاجز از تشکیل ائتلاف علیه ترامپ http://www.faratab.com/news/10032/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Wed, 04 Sep 19 12:40:01 +0430 حزب دموکرات، عاجز از تشکیل ائتلاف علیه ترامپ
در حالی که دموکرات ها در مخالفت شدید خود با رئیس جمهور جمهوریخواه متحد هستند ، بیشتر رهبران حزب در این موضوع متفق القول هستند که دموکرات ها با مخالفت علیه وی کاخ سفید را پس نخواهند گرفت.

]]>
حزب دموکرات، برنده روی کاغذ انتخابات 2020 http://www.faratab.com/news/9575/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2020- Fri, 16 Aug 19 22:24:30 +0430 حزب دموکرات، برنده روی کاغذ انتخابات 2020

]]>
قلعه سرخ آلاباما پس از 17 سال آبی شد http://www.faratab.com/news/7045/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-17-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Wed, 13 Dec 17 17:41:43 +0330 قلعه سرخ آلاباما پس از 17 سال آبی شد
در حالی داگ جونز کاندیدای دموکرات انتخابات سنای آلاباما بر روی مور جمهوری خواه غلبه کرد که 17 سال از آخرین پیروزی دموکرات ها در این ایالت می گذرد. آخرین بار هاول هفلین در سال 1990 توانسته بود از حزب دموکرات در انتخابات سنا کرسی آلاباما را به دست آورد.

]]>
رویای آمریکایی بر باد رفته است http://www.faratab.com/news/4955/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 13 Dec 16 01:05:03 +0330 رویای آمریکایی بر باد رفته است
چامسکی»، متفکر و اندیشمند منتقد نظام سرمایه‌داری در آمریکا در مصاحبه‌ای ضمن تأکید بر فروپاشی برخی ارکان این نظام در ایالات‌متحده و از بین رفتن به‌اصطلاح «رویای آمریکایی»، بر لزوم به راه افتادن یک انقلاب سیاسی در آمریکا به سبک آنچه «برنی سندرز»، کاندیدای

]]>
برنی سندرز فردا رسماً از هیلاری کلینتون حمایت می‌کند http://www.faratab.com/news/2809/%D8%A8%D8%B1%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 11 Jul 16 22:37:21 +0430 برنی سندرز فردا رسماً از هیلاری کلینتون حمایت می‌کند
برنی سندرز و هیلاری کلینتون قرار است روز سه‌شنبه 12 جولای در پورتموث نیوهمپشایر در یک گردهمایی مشترک شرکت کنند.

]]>
چهار اشتباهی که باعث شکست کلینتون از ترامپ می شود! http://www.faratab.com/news/2168/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%21 Fri, 03 Jun 16 12:24:51 +0430 چهار اشتباهی که باعث شکست کلینتون از ترامپ می شود!
لینتون نامزدی ضعیف است که سوابق منفی زیادی دارد و رسوایی ایمیلش روزبه‌روز بدتر می‌شود و یک رقیب سرسخت و کله‌شق دارد که طرفدارانش می‌توانند به کابوسی برای فیلادلفیا تبدیل شوند

]]>