فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 22 Jun 18 19:55:05 +0430fa نیروهای ارتش عراق از سه محور وارد شهر فلوجه شدند http://www.faratab.com/news/2156/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Mon, 30 May 16 14:58:30 +0430 نیروهای ارتش عراق از سه محور وارد شهر فلوجه شدند
پس از گذشت یک هفته از آغاز عملیات آزادسازی فلوجه، نیروهای ارتش عراق و حشد الشعبی با حمایت جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، امروز وارد شهر فلوجه شدند.

]]>