فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 09:46:03 +0330fa ترور سردار سلیمانی؛ کشیدن ماشه جنگ؟ http://www.faratab.com/news/11186/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9B-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%9F Fri, 03 Jan 20 22:10:10 +0330 ترور سردار سلیمانی؛ کشیدن ماشه جنگ؟

]]>
فرمانده الحشد الشعبی: حضور سلیمانی در عراق طبق درخواست بغداد است http://www.faratab.com/news/2146/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%DB%8C%3A-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 31 May 16 10:17:54 +0430 فرمانده الحشد الشعبی: حضور سلیمانی در عراق طبق درخواست بغداد است
نائب رئیس گروه بسیج مردمی (الحشد الشعبی) در پاسخ به برخی کشورهای منطقه اعلام کرد حضور فرمانده سپاه قدس ایران در عراق فقط با درخواست دولت این کشور بوده است.

]]>