فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 16 Apr 21 12:54:36 +0430fa پرسپولیس - راه آهن؛ 90 دقیقه تا قهرمانی حماسی http://www.faratab.com/news/1768/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3---%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86%D8%9B-90-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C Fri, 13 May 16 12:44:21 +0430 پرسپولیس - راه آهن؛ 90 دقیقه تا قهرمانی حماسی
پرسپولیس و راه آهن فردا در جدالی سرنوشت‌ساز برای هر دو تیم به مصاف هم خواهند رفت و باید دید در پایان بازی کدامیک به هدف خود خواهند رسید؛ قهرمانی سرخپوشان یا بقای راه آهنی‌ها؟

]]>