فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 21 Oct 20 08:34:03 +0330fa سفر مقامات استان کرمانشاه به حلبچه http://www.faratab.com/news/10619/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%84%D8%A8%DA%86%D9%87 Thu, 03 Oct 19 16:07:29 +0330 سفر مقامات استان کرمانشاه به حلبچه
هیئتی از استان کرمانشاه به ریاست هوشنگ بازوند استاندارکمانشاه ، به حلبچه در اقلیم کردستان سفر کرده و با مقامات اقلیم دیدار کردند

]]>
داعش به مرز استان کرمانشاه و ایلام رسیده بود http://www.faratab.com/news/1736/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF Wed, 11 May 16 17:41:30 +0430 داعش به مرز استان کرمانشاه و ایلام رسیده بود
امیر پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش به بیان ناگفته هایی از تلاش داعش برای نفوذ به ایران پرداخت.

]]>