فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Jan 21 04:26:08 +0330fa انریکه: بارسلونا شایسته قهرمانی در لالیگا است http://www.faratab.com/news/1671/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%87%3A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 10 May 16 10:56:23 +0430 انریکه: بارسلونا شایسته قهرمانی در لالیگا است
بارسا با برتری 5-0 بر اسپانیول یک قدم دیگر به قهرمانی نزدیک تر شد و در صورت برتری در بازی پایانی برابر گرانادا، قهرمان لالیگا خواهد شد.

]]>