فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Jul 20 17:49:30 +0430fa انتظار داریم بریتانیا مسئولانه و مستقل عمل کند http://www.faratab.com/news/11209/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 03 Feb 20 12:56:05 +0330 انتظار داریم بریتانیا مسئولانه و مستقل عمل کند
این تصمیم داخلی را بریتانیایی ها گرفتند و ترجیح دادند بعد از ۴۷ سال از اتحادیه اروپا خارج شوند و ارتباطی با ما پیدا نمی کند، بحث رابطه خود آنهاست.

]]>
خدمه نفت کش هیچگونه آسیبی ندیده اند http://www.faratab.com/news/10766/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF Fri, 11 Oct 19 12:35:16 +0330 خدمه نفت کش هیچگونه آسیبی ندیده اند

]]>
لغو ویزا بین ایران و عراق در آینده نزدیک http://www.faratab.com/news/10311/%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9 Mon, 16 Sep 19 12:50:15 +0430 لغو ویزا بین ایران و عراق در آینده نزدیک
ایران سال‌ها است تمهیداتی در این زمینه اتتخاذ کرده است. وزارت گردشگری متولی این کار است و وزارت امور خارجه در کنار همه نهادها برای حل و فصل مشکلات و موانع پیشرو اقدام می‌کند.

]]>
نتیجه آزمایش موشکی آمریکا رقابت تسلیحاتی جهانی است http://www.faratab.com/news/9746/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 24 Aug 19 17:38:18 +0430 نتیجه آزمایش موشکی آمریکا رقابت تسلیحاتی جهانی است
سخنگوی وزارت امور خارجه به آزمایش موشکی میانبرد آمریکا واکنش نشان داد و تاکید کرد: اقدام آمریکا ممکن است باعث رقابت تسلیحاتی در سطح جهانی بشود

]]>
تناقضی در رفتار و صحبت های مقامات ترکیه وجود ندارد http://www.faratab.com/news/9218/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Tue, 28 May 19 14:10:10 +0430 تناقضی در رفتار و صحبت های مقامات ترکیه وجود ندارد
سخنگوی وزارت امور حارجه اعلام کرد که تناقضی در رفتار و گفتار مقامات ترکیه وجود ندارد.

]]>
واکنش ایران به حملات تروریستی در فرانسه و کانادا http://www.faratab.com/news/6684/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7 Mon, 02 Oct 17 13:01:33 +0330 واکنش ایران به حملات تروریستی در فرانسه و کانادا
سخنگوی وزارت امور خارجه حملات تروریستی در فرانسه و کانادا را محکوم کرد.

]]>
تکذیب خبر معرفی سفیر جدید ایران در فرانسه http://www.faratab.com/news/1654/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87- Sun, 08 May 16 21:29:18 +0430 تکذیب خبر معرفی سفیر جدید ایران در فرانسه
سخنگوی وزارت امور خارجه خبر منتشر شده در برخی شبکه های اجتماعی در خصوص معرفی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در فرانسه وعدم پذیرفته شدن وی از سوی این کشور را کذب محض خواند.

]]>