فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 22 Mar 19 07:22:05 +0430fa ستاره سعد مسعود در آسمان ابری کردستان http://www.faratab.com/news/4798/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Wed, 07 Dec 16 12:56:19 +0330 ستاره سعد مسعود در آسمان ابری کردستان
به نظر می رسد مسعود بارزانی چه در ریاست اقلیم کردستان بماند و چه نماند همچنان طی دهه پیش رو مهمترین رهبر تاثیرگذار کُرد در تحولات این منطقه خواهد بود

]]>
آزادسازی موصل؛ محور گفتگوی بارزانی و علوی http://www.faratab.com/news/1840/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%9B-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C Sun, 15 May 16 22:50:15 +0430 آزادسازی موصل؛ محور گفتگوی بارزانی و علوی
هماهنگی های لازم جهت بازپس گیری موصل از اصلی ترین موضوعات مورد بحث در دیدار مسعود بارزانی و سید محمود علوی بود.

]]>
دیپلمات ایرانی: رفراندوم در کردستان یک شعار غیرعملی است http://www.faratab.com/news/1644/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 08 May 16 18:47:13 +0430 دیپلمات ایرانی: رفراندوم در کردستان یک شعار غیرعملی است
علی پناهی معاون کنسولگری ایران در سلیمانیه در گفتگو با سایت خندان بطور تلویحی به صحبت های روز گذشته مسرور بارزانی در واشنگتن پست پاسخ داده است و گفته است: «طرح رفراندوم در کردستان تنها شعار است و اراده ای برای انجام آن نیست»

]]>
کردستان حق جدایی دوستانه از بغداد را دارد http://www.faratab.com/news/1645/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Sun, 08 May 16 18:45:30 +0430 کردستان حق جدایی دوستانه از بغداد را دارد
ما در طول تاریخ مدرن عراق، در انکار زندگی خود را سپری کرده ایم. منظور من از ما، مردم کرد است که یک چهارم از جمعیت کشور (عراق) را تشکیل می دهند.

]]>