فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 10:23:34 +0330fa رئیس جمهور کره جنوبی در سفری تاریخی وارد تهران شد http://www.faratab.com/news/1375/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Mon, 02 May 16 06:00:48 +0430 رئیس جمهور کره جنوبی در سفری تاریخی وارد تهران شد
پارک گئون هی، رئیس جمهور کره جنوبی در سفری تاریخی وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال ویر صنعت، معدن و تجارتِ ایران قرار گرفت.این نخستین بار است که رئیس جمهوری از کشور کره جنوبی به ایران می‌آید.

]]>