فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 16:37:49 +0330fa چۆن «زاڵاوا» توانی خه‌ڵاتی گه‌وره‌ی «هەفتەی ڕخنەگران» و خه‌ڵاتی «فیپێڕشی» له فێستیڤاڵی «ڤێنیز» بباته‌وه؟ http://www.faratab.com/news/11809/%DA%86%DB%86%D9%86-%C2%AB%D8%B2%D8%A7%DA%B5%D8%A7%D9%88%D8%A7%C2%BB-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%DA%B5%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%C2%AB%D9%87%DB%95%D9%81%D8%AA%DB%95%DB%8C-%DA%95%D8%AE%D9%86%DB%95%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D9%88-%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%DA%B5%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%C2%AB%D9%81%DB%8C%D9%BE%DB%8E%DA%95%D8%B4%DB%8C%C2%BB-%D9%84%D9%87-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%C2%AB%DA%A4%DB%8E%D9%86%DB%8C%D8%B2%C2%BB-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D9%87%D8%9F Mon, 13 Sep 21 13:15:13 +0430 چۆن «زاڵاوا» توانی خه‌ڵاتی گه‌وره‌ی «هەفتەی ڕخنەگران» و خه‌ڵاتی «فیپێڕشی» له فێستیڤاڵی «ڤێنیز» بباته‌وه؟
گزارش تصویری اختصاصی از موفقیت فیلم زاولا در جشنواره ونیز

]]>