فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 16 Apr 21 11:54:32 +0430fa سارایوو؛ زندگی با طعم قهوه و دود سیگار! http://www.faratab.com/news/1256/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%88%D8%9B-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%21 Wed, 27 Apr 16 09:33:25 +0430 سارایوو؛ زندگی با طعم قهوه و دود سیگار!
خوردن قهوه در تابستان معتدل سارايوو دلچسب تراست كافه ها اين فصل بسيار كوتاه را مغتنم شمرده و با اجاره كردن فضاي بيروني از شهرداري و گذاشتن ميز و صندلي و سايبان محيط فرح بخش و آرامش بخشي را براي مشتريان فراهم مي کنند.

]]>