فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 14:25:22 +0330fa برگزاری کلاس فن‌بیان و سخنوری توسط مجری توانمند ایلامی http://www.faratab.com/news/11681/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C Mon, 21 Jun 21 17:49:25 +0430 برگزاری کلاس فن‌بیان و سخنوری توسط مجری توانمند ایلامی
طاهره صیدمحمدی مجری توانمند و پرطرفدار ایلامی دوره جدیدی از کارگاههای فن بیان را از 1 تیرماه برگزار خواهد کرد.

]]>