فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Oct 21 03:14:15 +0330fa «دواین جانسون» به عنوان پولساز ترین بازیگر برگزیده شد http://www.faratab.com/news/2930/%C2%AB%D8%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF Sun, 17 Jul 16 10:15:03 +0430 «دواین جانسون» به عنوان پولساز ترین بازیگر برگزیده شد
دواین جانسون یا «راک» به عنوان پردرآمدترین بازیگر جهان شناخته شد.

]]>
عیادت «رابرت داونی جونیور» از کودکان سرطانی! http://www.faratab.com/news/1330/%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%C2%AB%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B1%C2%BB-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%21 Sun, 01 May 16 06:05:02 +0430 عیادت «رابرت داونی جونیور» از کودکان سرطانی!
رابرت داونی جونیور بازیگر نقش «مرد آهنی» به عیادت کودکان بستری در بیمارستان رفت.

]]>
«شرلوک ۳» در دست ساخت است! http://www.faratab.com/news/1248/%C2%AB%D8%B4%D8%B1%D9%84%D9%88%DA%A9-%DB%B3%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21 Wed, 27 Apr 16 06:25:02 +0430 «شرلوک ۳» در دست ساخت است!
پس از پنج سال، قسمت سوم فیلم سینمایی «شرلوک هلمز» ساخته می‌شود.

]]>