فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 14:53:47 +0330fa موفقیت فیلم «نان مقدس» در جشنواره بین‌المللی فیلم «اولجو» کره جنوبی http://www.faratab.com/news/11546/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%C2%AB%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%C2%AB%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AC%D9%88%C2%BB-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C Mon, 19 Apr 21 15:17:14 +0430 موفقیت فیلم «نان مقدس» در جشنواره بین‌المللی فیلم «اولجو» کره جنوبی
«نان مقدس» به تهیه‌کنندگی تورج اصلانی جایزه ویژه ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم «اولجو» در کره جنوبی را گرفت

]]>