فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 16:13:03 +0330fa نفت چرا و تا کجا سقوط می‌کند؟ http://www.faratab.com/news/11352/%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 07 Apr 20 20:53:58 +0430 نفت چرا و تا کجا سقوط می‌کند؟
شیوه ویروس کرونا چگونه بازار نفت را تحت الشعاع قرار داده است؟ توافقات عربستان و روسیه چه تاثیری بر احیای قیمت نفت خواهد داشت؟ وقوع یک جنگ در خلیج فارس چه تاثیری بر قیمت و بازار نفت خواهد داشت؟

]]>