فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 14:16:05 +0330fa دادگاهی شدن جراح معروف اینستاگرامی، دکتر شهرام پنجه طلا! http://www.faratab.com/news/11164/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%21 Tue, 10 Dec 19 13:20:02 +0330 دادگاهی شدن جراح معروف اینستاگرامی، دکتر شهرام پنجه طلا!
شکایت مرد میانسال از مقصران مرگ همسرش بعد از عمل جراحی زیبایی، راز تخلفات تکنیسین اتاق عمل و پزشک جراح را برملا کرد.
سلامت نیوز: راز جراحی‌های مرگبار شهرام پنجه طلا فاش شد!

]]>