فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 17:47:02 +0330fa شرکت ال جی از رقیب چینی خود به اتهام نقض حق اختراع شکایت کرد http://www.faratab.com/news/11104/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 12 Nov 19 12:08:21 +0330 شرکت ال جی از رقیب چینی خود به اتهام نقض حق اختراع شکایت کرد
ال‌جی الکترونیک به اتهام نقض حق اختراع پتنت‌های مربوط به فناوری ال‌تی‌ای خود از کمپانی چینی TCL شکایت کرد.

]]>