فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 May 22 10:49:00 +0430fa نوار چسب جایگزین نخ بخیه http://www.faratab.com/news/11050/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AE-%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D9%87- Sun, 03 Nov 19 15:04:02 +0330 نوار چسب جایگزین نخ بخیه
محققان آمریکایی نوعی نوار چسب دو طرفه ابداع کرده‌اند که می‌تواند جایگزین بهتری برای استفاده از بخیه در بدن باشد؛ این نوار چسب با قرار گرفتن میان دو سطح زخم یا برش ایجاد شده در بدن، آن‌ها را به هم جوش می‌دهد.

]]>