فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 27 May 22 11:00:39 +0430fa تولید نانو الیاف با کاربری تسکین درد http://www.faratab.com/news/11032/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF Sat, 02 Nov 19 18:00:01 +0330 تولید نانو الیاف با کاربری تسکین درد
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به تولید نانو الیاف الکتروریسی با قابلیت رهایش عصاره معطر جهت درمان بیماری‌ها، بسته‌بندی مواد غذایی و دارو و انواع پدهای معطر تسکینی شدند.

]]>