فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 15:59:28 +0330fa عطر کشنده ی راشا از شایعات تا واقعیت http://www.faratab.com/news/10976/%D8%B9%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA- Tue, 29 Oct 19 03:10:01 +0330 عطر کشنده ی راشا از شایعات تا واقعیت
رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: خبر جعلی درباره مسموم بودن و فلج زا بودن یک عطر در بازار فقط یکی از ده‌ها مورد شایعه سازی‌های دروغین در فضای مجازی و کذب است.

]]>