فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 14:35:38 +0330fa دلایل حذف برخی قطعات در تولید خودروی داخلی http://www.faratab.com/news/10863/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C Sun, 20 Oct 19 21:50:01 +0330 دلایل حذف برخی قطعات در تولید خودروی داخلی
پس از خبر حذف برخی قطعات و آپشن‌ها از برخی خودروهای صفر کیلومتر داخلی، فعالان صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی می‌گویند که کسری منابع مالی قطعه‌سازان و افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، تامین برخی قطعات را با مشکل روبرو کرده است.

]]>