فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 28 Sep 20 12:02:56 +0330fa روند صعودی شاخص بورس در بلند مدت http://www.faratab.com/news/10855/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%AA Sun, 20 Oct 19 18:50:01 +0330 روند صعودی شاخص بورس در بلند مدت
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: میزان خروج نقدینگی و جهت شاخص بورس به معنای تغییر روند کلی بازار نیست بلکه براساس بررسی‌های صورت گرفته در میان مدت یا بلند مدت شاهد روند صعودی نماگر بورس خواهیم بود.

]]>