فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 09 Mar 21 01:32:51 +0330fa آیا سوئد هم هواوی را تحریم می کند؟ http://www.faratab.com/news/10821/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 15 Oct 19 18:10:01 +0330 آیا سوئد هم هواوی را تحریم می کند؟
به نظر می‌رسد که سوئد به دنبال محدودسازی فعالیت شرکت چینی هواوی برای توسعه شبکه ۵G است.

]]>