فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 22 Jan 22 14:51:11 +0330fa ۳.۵ درصد رشد قیمت نفت در هفته ای که گذشت http://www.faratab.com/news/10785/%DB%B3.%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA Sat, 12 Oct 19 22:00:01 +0330 ۳.۵ درصد رشد قیمت نفت در هفته ای که گذشت
قیمت نفت که تا پایان هفته به دلیل افزایش ریسک‌های اقتصادی در جهان با کاهش همراه بود،‌ روز جمعه و پس از انفجار نفتکش ایرانی سابیتی در دریای سرخ بالا رفت تا در مجموع نفت برنت در هفته گذشته ۳.۵ درصد رشد قیمت را ثبت کند.

]]>