فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 16:59:19 +0330fa گران فروشی در بازار مسکن متوقف شد http://www.faratab.com/news/10721/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF Wed, 09 Oct 19 18:20:02 +0330 گران فروشی در بازار مسکن متوقف شد
مشاوران املاک می‌گویند هم‌اکنون نسبت به اردیبهشت ماه از تعداد فایل‌های نجومی و قیمت‌هایی که بالاتر از میانگین منطقه بود کاسته شده و مالکان قیمت‌ها را البته به طور قطره‌چکانی پایین می‌آورند.

]]>