فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 29 Mar 20 03:59:27 +0430fa شکست سپاهان در اولین گام http://www.faratab.com/news/11079/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85- Thu, 07 Nov 19 11:57:41 +0330 شکست سپاهان در اولین گام
تیم سپاهان در نخستین دیدار خود در جام باشگاه‌های آسیا برابر الوکره قطر شکست خورد.

]]>
امیر قلعه نویی: خیلی خوشحال می‌شوم که به کمیته اخلاق بروم http://www.faratab.com/news/11035/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C%3A-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85 Sat, 02 Nov 19 18:40:01 +0330 امیر قلعه نویی: خیلی خوشحال می‌شوم که به کمیته اخلاق بروم
امیر قلعه نویی پیرامون حواشی ایجاد شده برای وی توضیحاتی ارائه داد.

]]>
امیر قلعه نویی: برخی دوست دارند تیم‌های من 6 امتیاز به آنها تقدیم کند http://www.faratab.com/news/11012/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C%3A-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86-6-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AF Wed, 30 Oct 19 12:30:02 +0330 امیر قلعه نویی: برخی دوست دارند تیم‌های من 6 امتیاز به آنها تقدیم کند
قلعه نویی همچنین به تمجید از هواداران اصیل پرسپولیس پرداخت.

]]>
دیدار پارس جم جنوبی و سپاهان در هاله‌ای از ابهام http://www.faratab.com/news/10973/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C--%D9%88-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85 Mon, 28 Oct 19 13:10:01 +0330 دیدار پارس جم جنوبی  و سپاهان در هاله‌ای از ابهام
هنوز برای اعضای تیم پارس جنوبی جم بلیت هواپیما تهیه نشده است

]]>
اعلام اسامی داوران هفته‌ی پنجم لیگ برتر http://www.faratab.com/news/10445/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1 Tue, 24 Sep 19 19:00:01 +0330 اعلام اسامی داوران هفته‌ی پنجم لیگ برتر
وحید کاظمی و بیژن حیدری برای پرسپولیس و استقلال سوت خواهند زد

]]>