فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 16:05:28 +0330fa لغو قرعه‌کشی لیگ برتر بانوان والیبال؛ تا اطلاع ثانوی http://www.faratab.com/news/10444/%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%9B-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C Tue, 24 Sep 19 18:30:01 +0330 لغو قرعه‌کشی لیگ برتر بانوان والیبال؛ تا اطلاع ثانوی
زمان قرعه کشی لیگ برتر والیبال بانوان مشخص نیست.

]]>
بهنام محمودی کاندیدای انتخابات فدراسیون والیبال شد http://www.faratab.com/news/10293/%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF Sun, 15 Sep 19 20:50:02 +0430 بهنام محمودی کاندیدای انتخابات فدراسیون والیبال شد
محمودی در پی ریاست فدراسیون والیبال است.

]]>
ثبت نام داورزنی در انتخابات فدراسیون والیبال بلامانع است http://www.faratab.com/news/10292/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 15 Sep 19 20:20:01 +0430 ثبت نام داورزنی در انتخابات فدراسیون والیبال بلامانع است
ناظمی در خصوص ثبت نام داورزنی در انتخابات فدراسیون والیبال توضیحاتی ارائه کرد.

]]>