فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 20 Oct 20 09:50:34 +0330fa حدادی در میان برترین ها http://www.faratab.com/news/10587/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7 Tue, 01 Oct 19 18:40:02 +0330 حدادی در میان برترین ها
حامد حدادی در میان ۵ بازیکن برتر مسابقات جام باشگاه های آسیا قرار گرفت.

]]>
نفتی‌ها در جایگاه سوم ایستادند http://www.faratab.com/news/10572/%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF Mon, 30 Sep 19 17:20:01 +0330 نفتی‌ها در جایگاه سوم ایستادند
تیم پالایش نفت آبادان با شکست محرق بحرین به مقام سوم مسابقات جام باشگاه های آسیا رسید.

]]>
توقف پالایش نفت آبادان در مقابل نماینده‌ی ژاپن http://www.faratab.com/news/10544/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86 Sat, 28 Sep 19 19:20:01 +0330 توقف پالایش نفت آبادان در مقابل نماینده‌ی ژاپن
تیم پالایش نفت آبادان در دیدار نیمه نهایی جام باشگاه های آسیا برابر آلوارک توکیو شکست خورد.

]]>
پالایش نفت آبادان به دومین پیروزی خود رسید http://www.faratab.com/news/10483/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Thu, 26 Sep 19 03:20:01 +0330 پالایش نفت آبادان به دومین پیروزی خود رسید
تیم پالایش نفت آبادان در دومین دیدار خود در جام باشگاه های آسیا حریف چین تایپه ای را از پیش رو برداشت.

]]>
ارسلان کاظمی و محمد حسن زاده یاران کمکی تیم پالایش نفت آبادان در جام باشگاه‌های آسیا http://www.faratab.com/news/10291/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87--%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7 Sun, 15 Sep 19 19:40:02 +0430 ارسلان کاظمی و محمد حسن زاده  یاران کمکی تیم پالایش نفت آبادان در جام باشگاه‌های آسیا
دو بازیکن دیگر با پالایش نفت راهی مسابقات آسیایی می شوند.

]]>