فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 11:30:12 +0330fa نرخ اجاره مسکن 5 تا 15 درصد کاهش یافت http://www.faratab.com/news/10279/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-5-%D8%AA%D8%A7-15-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Sun, 15 Sep 19 16:30:02 +0430 نرخ اجاره مسکن 5 تا 15 درصد کاهش یافت
شمارش معکوس برای اجاره واحدهای مسکونی که در فصل جابه‌جایی خالی ماندند آغاز شده و نرخ‌ها پنج تا ۱۵درصد کاهش یافته است؛ دفاتر املاک می‌گویند که در روزهای اخیر مالکان، قیمت‌های پیشنهادی را کاهش و از پافشاری برای دریافت اجاره به حالت انعطاف با شرایط مستاجران

]]>