فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 21 Oct 20 10:49:14 +0330fa سیر نزولی قیمت طلا و سکه http://www.faratab.com/news/10272/%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DA%A9%D9%87 Sun, 15 Sep 19 15:30:01 +0430 سیر نزولی قیمت طلا و سکه
قیمت طلا و انواع سکه در بازار آزاد امروز (شنبه) روندی کاهشی داشت به طوری که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افت ۵۰ هزار تومانی قیمت به ارزش چهار میلیون و ۱۰ هزار تومان فروخته شد.

]]>