فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 18:17:38 +0330fa کریستیانو رونالدو در آستانه‌ی شکستن رکورد علی دایی http://www.faratab.com/news/10184/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C Wed, 11 Sep 19 18:40:01 +0430 کریستیانو رونالدو در آستانه‌ی شکستن رکورد علی دایی
ستاره تیم ملی پرتغال در آستانه‌ی کسب عنوان بهترین گلزن جهان در عرصه‌ی ملی است.

]]>