فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 21 Oct 20 10:51:00 +0330fa رضا یزدانی مسافر قزاقستان شد http://www.faratab.com/news/10170/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Tue, 10 Sep 19 21:40:01 +0430 رضا یزدانی مسافر قزاقستان شد
رضا یزدانی همراه با تیم ملی کشتی آزاد کشورمان راهی مسابقات جهانی می‌شود.

]]>