فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 09:34:44 +0330fa «روز مادر» با بازی «جولیا رابرتز» ساخته گری مارشال اکران شد http://www.faratab.com/news/1049/%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%C2%BB-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%C2%AB%D8%AC%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B2%C2%BB-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Tue, 19 Apr 16 10:40:01 +0430 «روز مادر» با بازی «جولیا رابرتز» ساخته گری مارشال اکران شد
فیلم کمدی رمانتیک «روز مادر» (Mother’s Day) داستان جوش خوردن رابطه های خانوادگی گسسته شده است.

]]>