فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 10:50:07 +0330fa توسعه میدان گازی بلال به به شرکت ایرانی واگذار شد http://www.faratab.com/news/10145/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF- Mon, 09 Sep 19 17:30:02 +0430 توسعه میدان گازی بلال به به شرکت ایرانی واگذار شد
میدان گازی بلال در بخش شرقی میدان گازی پارس‌جنوبی و در ۹۰ کیلومتری جنوب غربی جزیره لاوان واقع شده است و آن‌طور که مسوولان نفتی اعلام کرده‌اند توسعه این میدان به عهده یک شرکت ایرانی گذاشته می‌شود.

]]>