فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 10:36:19 +0330fa فشار خون باعث آلزایمر می شود http://www.faratab.com/news/10122/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 08 Sep 19 13:10:02 +0430 فشار خون باعث آلزایمر می شود
مطالعات محققان دانشگاه کلمبیا نشان می‌دهد، درمان پرفشاری خون احتمال بروز زوال عقل مرتبط با افزایش سن را کاهش می‌دهد

]]>