فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 20 Oct 20 09:09:54 +0330fa مراقب کلاهبرداری اینترنتی باشید http://www.faratab.com/news/10125/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF Sun, 08 Sep 19 14:50:02 +0430 مراقب کلاهبرداری اینترنتی باشید
سودجویان با راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی و ارسال لینک با مضامینی فریبنده و مخاطب‌پسند، کاربران فضای مجازی را برای فعالیت در سایت‌هایی که با هدف کلاهبرداری راه‌اندازی شده‌اند، تحریک و ترغیب می‌کنند.

]]>