فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 05:22:42 +0330fa پلیس برای مبارزه با قاچاق در 13 مرز مستقر می شود http://www.faratab.com/news/10124/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-13-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 08 Sep 19 14:20:01 +0430 پلیس برای مبارزه با قاچاق در 13 مرز مستقر می شود
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد: نیروی ناجا برای کاهش پدیده قاچاق در ۱۳ مرز مجاز کشور، شامل ۹ مرز دریایی، ۱ مرز هوایی و ۳ مرز زمینی مستقر می‌شود.

]]>