فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 05:36:02 +0330fa آخرین نفس های دیکتاتور زیمباوه در بی خبری http://www.faratab.com/news/10078/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C- Fri, 06 Sep 19 11:30:38 +0430 آخرین نفس های دیکتاتور زیمباوه در بی خبری
رادیو "جاکاراندا" آفریقای جنوبی روز جمعه از درگذشت «رابرت موگابه» رییس جمهوری پیشین زیمبابوه در سن ۹۵ سالگی خبر داد.

]]>