فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 16 Apr 21 11:42:37 +0430fa آلودگی بنزین تهران به گوگرد تکذیب شد http://www.faratab.com/news/10407/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF Sun, 22 Sep 19 12:00:01 +0330 آلودگی بنزین تهران به گوگرد تکذیب شد
بعد از آنکه هفته گذشته اخباری مبنی بر وجود سه برابری گوگرد در بنزین تهران منتشر شد،‌ حالا سازمان ملی استاندارد با رد این ادعا، ‌کیفیت بنزین تهران را تایید کرده و گوگرد موجود در آن را در حد مجاز می‌داند.

]]>
امسال سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین نداریم http://www.faratab.com/news/10048/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Wed, 04 Sep 19 16:50:02 +0430 امسال سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین نداریم
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، موضوع سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین و گازوئیل برای سال جاری را منتفی دانست و گفت: افزایش قیمت بنزین برای سال جاری در مجلس با مخالفت نمایندگان روبرو شد اما چنانچه دولت به دنبال افزایش قیمت سوخت است باید در قالب لایحه ب

]]>