فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 27 Oct 20 23:41:50 +0330fa چگونه فریدون درخشانی، به «کوچر بیرکار» و برترین متفکر جهان در 2019 تبدیل شد؟ http://www.faratab.com/news/10030/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%C2%AB%DA%A9%D9%88%DA%86%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-2019-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Tue, 03 Sep 19 22:32:29 +0430 چگونه فریدون درخشانی، به «کوچر بیرکار» و برترین متفکر جهان در 2019 تبدیل شد؟
پروفسور «کوچر بیرکار» ریاضیدان برجسته کُرد مریوانی در یک نظر سنجی آنلاین توسط مجله prospect magazin در بریتانیا، از میان ٥٠ متفکر دنیا به عنوان شخص متفکر سال جهان انتخاب شد.

]]>