فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 14:16:21 +0330fa قیمت مرغ کاهش یافت http://www.faratab.com/news/10025/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA- Tue, 03 Sep 19 20:50:01 +0430 قیمت مرغ کاهش یافت
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت: امروز قیمت مرغ در مراکز عرضه سطح شهر کاهش یافته و به نرخ مصوب کیلویی ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.

]]>