فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 29 Oct 20 11:50:13 +0330fa طرح کارت سوخت شخصی به کجا رسید؟ http://www.faratab.com/news/9958/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%9F Sun, 01 Sep 19 17:20:01 +0430 طرح کارت سوخت شخصی به کجا رسید؟
چند ماهی است که خبر طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی اعلام شده و از همان زمان تاکنون نیز شایعه‌های متفاوتی مبنی‌بر احتمال گران شدن و سهمیه‌بندی بنزین به‌گوش می‌رسید اما وزیر نفت صراحتا اعلام کرد که برای سهمیه‌بندی و دونرخی شدن بنزین هنوز تصمیمی اتخاذ و

]]>