فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 18:08:30 +0330fa وزیر نفت افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین را رد نکرد http://www.faratab.com/news/10698/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 08 Oct 19 15:50:01 +0330 وزیر نفت افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین را رد نکرد
وزیر نفت درباره احتمال سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه سال جاری گفت: هر چیزی در این حوزه ممکن است.

]]>
کلاهبرداری با عنوان سهمیه بندی بنزین http://www.faratab.com/news/10185/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86 Wed, 11 Sep 19 19:10:01 +0430 کلاهبرداری با عنوان سهمیه بندی بنزین
مدتی است که پیامکی تحت عنوان سهمیه‌بندی بنزین برای برخی مشترکان ارسال می‌شود و علی رغم اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته همچنان افرادی هستند که فریب این پیام را می‌خورند و اقدام به واریز وجه برای افراد کلاه‌بردار می‌کنند.

]]>
امسال سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین نداریم http://www.faratab.com/news/10048/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Wed, 04 Sep 19 16:50:02 +0430 امسال سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین نداریم
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، موضوع سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین و گازوئیل برای سال جاری را منتفی دانست و گفت: افزایش قیمت بنزین برای سال جاری در مجلس با مخالفت نمایندگان روبرو شد اما چنانچه دولت به دنبال افزایش قیمت سوخت است باید در قالب لایحه ب

]]>
طرح کارت سوخت شخصی به کجا رسید؟ http://www.faratab.com/news/9958/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%9F Sun, 01 Sep 19 17:20:01 +0430 طرح کارت سوخت شخصی به کجا رسید؟
چند ماهی است که خبر طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی اعلام شده و از همان زمان تاکنون نیز شایعه‌های متفاوتی مبنی‌بر احتمال گران شدن و سهمیه‌بندی بنزین به‌گوش می‌رسید اما وزیر نفت صراحتا اعلام کرد که برای سهمیه‌بندی و دونرخی شدن بنزین هنوز تصمیمی اتخاذ و

]]>