فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 31 Oct 20 14:14:05 +0330fa راه نجات اقتصاد کشور، توسعه تعاونی هاست http://www.faratab.com/news/9940/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 31 Aug 19 23:50:01 +0430 راه نجات اقتصاد کشور، توسعه تعاونی هاست
مشاور عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه راه نجات اقتصاد کشور، توسعه تعاونی هاست، اظهار کرد: در توسعه بخش تعاون تاکنون در کشور کوتاهی هایی شده که وزارت تعاون در راستای توسعه این بخش مشغول تلاش های ویژه‌ای است.

]]>