فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 30 Oct 20 16:17:09 +0330fa بررسی علل کاهش قیمت دلار و سکه http://www.faratab.com/news/9859/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%DA%A9%D9%87 Wed, 28 Aug 19 16:50:02 +0430 بررسی علل کاهش قیمت دلار و سکه
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق معتقد است آنچه در روزهای گذشته در بازار ارز و طلا رخ داده حاصل جو روانی مثبت شکل گرفته در جامعه است و نمی‌توان برای آن دلایل اقتصادی قطعی پیدا کرد.

]]>