فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 24 Oct 20 20:20:44 +0330fa تشخیص بیماری قلبی از طریق بزاق http://www.faratab.com/news/9837/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D9%82 Wed, 28 Aug 19 05:00:01 +0430 تشخیص بیماری قلبی از طریق بزاق
محققان استرالیایی موفق به ساخت یک ابزار کوچک به اندازه چوب بستنی شده‌اند که قادر به پیش‌بینی نارسایی قلبی و بیماری‌های قلبی از طریق بزاق است.

]]>